CloudXCS 3.0.0 | 31/07/2023 | New Dashboard

Thứ 2, ngày 31/07/2023, chúng tôi sẽ phát hành phiên bản cập nhật CloudXCS 3.0.0

Nội dung cập nhật:

1. NEW DASHBOARD: 

– Giao diện Dashboard hoàn toàn mới.

new-dashboard

2. QUEUE STATISTICS

– Giao diện Dashboard phiên bản 2.9 sẽ được thay đổi thành giao diện Queue Statistics tại phiên bản 3.0.

– Cập nhật giao diện Queue Statitics:

+ Thay đổi màu sắc hiển thị cho chế độ Light/Dark.

+ Thêm mục hiển thị thời gian hiện tại.

+ Total sẽ được hiển thị trên Header.

+ Thêm icon Scoll up/down khi cuộn danh sách.

queue-statistics

+ Bổ sung thêm tính năng thông báo trạng thái offline (khi bị mất đường truyền) theo thời gian thực.

trang-thai-off

3. QUEUE REALTIME

– Thêm mục hiển thị thời gian hiện tại.

– Tối ưu giao diện, bổ sung chế độ Light mode/ Dark mode

– Gom nhóm cài đặt lựa chọn Ring, Pause, Connect, Idle

– Thêm hình ảnh thông báo khi không có cuộc gọi chờ tại mục Call Waiting.

queue-realtime

4. AGENT ONLINE:

– Thêm mục hiển thị thời gian hiện tại.

– Tối ưu giao diện, bổ sung chế độ Light mode/ Dark mode

agent-online

5. CAMPAIGN MANAGEMENT

– Thêm config lựa chọn dropdown khi thêm mới câu hỏi vào survey/ campaign.

campaign-management

– Thêm lựa chọn POPUP survey tại thời điểm Ringing hay Answered.

– Không thể thay đổi loại Manual=> Auto hoặc ngược lại khi đang có agent trong campaign, nếu muốn thay đổi cần đảm bảo không có agent nào trong campaign.

– Đối với campaign đã thực hiện call out (manual/ auto) thì không được phép thay đổi câu hỏi hay tùy chọn Survey. Muốn thay đổi câu hỏi hay thay đổi survey, cần tạo campaign mới.

6. Fix bug giao diện:

– Cải thiện và sửa một số lỗi giao diện.