Giải pháp CloudXCS tích hợp CRMs

Với giải pháp tích hợp toàn diện hoạt động giữa hệ thống CRM hiện tại của bạn và Tổng đài Call Center của chúng tôi, tư vấn viên dễ dàng truy xuất được data khách hàng, cuộc gọi cũ, thông tin cũ đã được lưu trữ trên hệ thống CRM của bạn. Điều này sẽ giúp cho các nhân viên chăm sóc nâng cao trải nghiệm dịch vụ của khách hàng lên một tầng cao mới.

Lợi ích vượt trội khi tích hợp CloudXCS & CRM

Tích hợp với các đối tác CRM

Khởi tạo hệ thống cho doanh nghiệp bạn

Cùng chúng tôi khởi tạo hệ thống tổng đài chuyên nghiệp. Nâng cao lòng tin và sự trung thành của khách hàng ngay hôm nay.