Starter
219,000 đ
/tháng
5 số máy nhánh
Không giới hạn cuộc gọi đồng thời
Trả lời tự động
Phân bổ cuộc gọi tự động
Nghe lại & tải về ghi âm
Hộp thư thoại – gửi đến Email
Báo cáo chi tiết cuộc gọi
Chuyển tiếp cuộc gọi
Chặn cuộc gọi
Hỗ trợ nhiều loại thiết bị
Kết nối nhiều văn phòng
Voice Brandname?
Tích hợp Microsoft Teams?
Tích hợp Zalo OA?
Tích hợp Auto Call?
ĐĂNG KÝ
Standard
529,000 đ
/tháng
20 số máy nhánh
Không giới hạn cuộc gọi đồng thời
Trả lời tự động
Phân bổ cuộc gọi tự động
Nghe lại & tải về ghi âm
Hộp thư thoại – gửi đến Email
Báo cáo chi tiết cuộc gọi
Chuyển tiếp cuộc gọi
Chặn cuộc gọi
Hỗ trợ nhiều loại thiết bị
Kết nối nhiều văn phòng
Voice Brandname?
Tích hợp Microsoft Teams?
Tích hợp Zalo OA?
Tích hợp Auto Call?
ĐĂNG KÝ
Enterprise
Liên hệ
/tháng
20+ số máy nhánh
Không giới hạn cuộc gọi đồng thời
Trả lời tự động
Phân bổ cuộc gọi tự động
Nghe lại & tải về ghi âm
Hộp thư thoại – gửi đến Email
Báo cáo chi tiết cuộc gọi
Chuyển tiếp cuộc gọi
Chặn cuộc gọi
Hỗ trợ nhiều loại thiết bị
Kết nối nhiều văn phòng
Voice Brandname?
Tích hợp Microsoft Teams?
Tích hợp Zalo OA?
Tích hợp Auto Call?
ĐĂNG KÝ

* Lưu ý: Đối với những tính năng màu xám, bạn cần mua thêm để tích hợp vào gói dịch vụ Tổng đài ảo CloudPBX.

Express
359,000 đ
agent/tháng
XCS Contact Management (XCM)
CTI Pop-up
Ticket Management
Solutions
Dynamic list
Call History
Call Script
Pause's reasons
Wrap-up time
ĐĂNG KÝ
Enterprise
Liên hệ
agent/tháng
Bao gồm tính năng gói Standard
Triggers
Queue Transfer
Automation (Preferred Agent, Skill-based routing…)

ĐĂNG KÝ
AC1M
1,000,000 đ
/30 ngày
5 cuộc gọi đồng thời
-
Đăng ký
AC5M
5,000,000 đ
/45 ngày
5 cuộc gọi đồng thời
+3% giá trị gói?
Đăng ký
AC10M
10,000,000 đ
/60 ngày
10 cuộc gọi đồng thời
+4% giá trị gói?
Đăng ký
AC20M
20,000,000 đ
/90 ngày
10 cuộc gọi đồng thời
+5% giá trị gói?
Đăng ký
Gói mở rộng
Liên hệ
ADD01, ADD02
+30 ngày sử dụng
+5 cuộc gọi đồng thời
Đăng ký

CÁC GÓI TRÊN VẪN CHƯA ĐÁP ỨNG ĐÚNG NHU CẦU CỦA BẠN?

Liên hệ chúng tôi để xây dựng gói dịch vụ dành riêng và phù hợp nhất với bạn.