Zalo Notification Service (ZNS) API

ZNS API cho phép doanh nghiệp gửi tin nhắn chăm sóc khách hàng đến trực tiếp số điện thoại khách hàng sử dụng Zalo từ Zalo Offical Account (Zalo OA) của doanh nghiệp, mà trong đó khách hàng không cần phải quan tâm Zalo OA trước đó.
Khác với Zalo OA thông thường chỉ được gửi tin đến người quan tâm.
Khách hàng sẽ nhận tin nhắn từ Zalo OA trên ứng dụng Zalo nếu đang Online.

Ưu điểm nổi bật của tin nhắn ZNS

Các mẫu tin nhắn ZNS thường dùng

Bạn được gì khi lựa chọn dịch vụ ZNS tại CloudPBX

Khởi tạo dịch vụ tin nhắn Zalo ZNS ngay hôm nay

Để kích hoạt sự chuyên nghiệp cho doanh nghiệp bạn.