Thông tin cấu hình đầu số

Thông tin chung Ngày đăng tin: 27-Feb-2018 Mã tuyển dụng: 2311RD001 Vị trí làm việc: Quận 5, Hồ Chí Minh, Việt Nam Mô tả công việc Quản lý bộ phận nghiên cứu & phát triển ứng dụng, lập trình (R&D) Chịu trách nhiệm chiến lược sản phẩm, tiến độ dự án phần mềm.