Thông tin cấu hình đầu số

 • 1. FPT:
  IP chính: 171.244.40.53
  IP backup: 123.31.45.24
 • 2. CMC:
  IP chính: 123.31.45.24
  IP backup: 171.244.40.53
 • 3. VNPT:
  IP chính: 123.31.45.24
  IP backup: 171.244.40.53
 • 4. VIETTEL:
  IP chính: 171.244.40.53
  IP backup: 123.31.45.24
 • 5. SPT:
  IP chính: 123.31.45.24
  IP backup: 171.244.40.53
 • 6. MOBIFONE:
  IP chính: 171.244.40.53
  IP backup: 123.31.45.24
 • 7. I-Telecom:
  IP chính: 171.244.40.53
  IP backup: 123.31.45.24
 • 8. GTEL:
  IP chính: 123.31.45.24
  IP backup: 171.244.40.53
 • 9. VTC:
  IP chính: 123.31.45.24
  IP backup: 171.244.40.53

Tường lửa (Firewall): Có

Port: 5060