CloudXCS 2.11.0 | 09/05/2023 | Preferred Agent

Thứ 3, ngày 09/05/2023, chúng tôi sẽ phát hành phiên bản cập nhật CloudXCS 2.11.0

Nội dung cập nhật:

1. PREFERRED AGENT/ SMART ROUTING:

– Thêm chức năng Preferred Agent.

2. CAMPAIGN: 

– Hiển thị/ thêm/ update campaign-key. Chỉ có thể cập nhật key này khi Campaign đang “Stop”.

– Nút Import Lead từng Campaign sẽ mờ đi và không import được khi campaign ở trạng thái “Play”.

– Được phép xem lại các cài đặt khi Campaign đã “Play” nhưng không thể “Update”.

– Thêm mục Management By Agent: chọn preferred agent cho các campaign nhanh chóng và dễ dàng hơn.

3. REPORT CSAT:

– Thêm các tooltip giải thích chức năng.

– Thêm các chỉ số đánh giá trong file export:

+ Total call trên inbound, outbound
+ Total transfer
+ Have keypress

4. LOGIN:

– Thêm thông tin support, ngôn ngữ phía dưới nút Login.

5. FEEDBACK:

– Cập nhật ngôn ngữ Anh-Việt.

6. EDIT PROFILE:

– Hiển thị avatar của supervisor ở icon hình người góc trên cùng bên phải – cá nhân hóa.

7. Fix một số lỗi giao diện:

– Con trỏ chuột, đồng bộ form “Confirm” ở các giao diện.