CloudXCS 2.10.0 | 21/02/2023 | Feedback

Thứ 3, ngày 21/02/2023, chúng tôi sẽ phát hành phiên bản cập nhật CloudXCS 2.10.0

Cập nhật:

1. CXCS:

– Fix bug giao diện

– Tối ưu tính năng báo cáo

– Bổ sung cột thông tin DID trên báo cáo

– Cập nhật Queue Name trong tính năng Tìm kiếm (Search)

– Cho phép Active / Inactive các nút chức năng trong Realtime theo tài khoản Supervisor

Tính năng mới:

– Tính năng Feedback (Hỗ trợ khách hàng gửi đề xuất đến CloudPBX qua kênh Feedback)

feedback

– Hệ thống Telesales đã hỗ trợ Tính năng quay số tự động (Auto Dialer)

2. CXAD/WXAD:

– Fix bug giao diện

– Tối ưu hiệu suất

Tính năng mới:

– Thêm tính năng hỗ trợ 2 ngôn ngữ: Việt Nam / Tiếng Anh