Dịch vụ Self-Hosted

 • Dịch vụ
  thuê 
  hệ thống
  riêng biệt

  (Self-Hosted)

 •  

Bạn tìm một nhà cung cấp tin cậy | Chúng tôi tìm những khách hàng trung thành

Bạn đã phải tốn quá nhiều thời gian và chi phí cho việc đầu tư hệ thống thoại, đầu tư cho đội ngũ nhân viên vận hành và quản lý, đã phải trực tiếp xử lý các vấn đề phát sinh không mong muốn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Và từ bây giờ mọi vấn đề của bạn đã không còn phức tạp nữa với dịch vụ Self-Hosted do chúng tôi cung cấp với các điều kiện và chính sách hoàn toàn phù hợp cho mọi quy mô doanh nghiệp.

 • Dịch vụ tổng đài riêng
  (Self-Hosted PBX)

 • Dịch vụ Call Center riêng
  (Self-Hosted XCS)

Khởi tạo hệ thống cho doanh nghiệp của bạn hôm nay

          Đăng ký              hoặc            Liên hệ tư vấn      

“SEE YOU ON CLOUD”