Dịch vụ hội nghị (Cloud Meeting)

Cloud Meeting

#1 Dịch vụ hội nghị thoại chuyên nghiệp

Hội họp chưa bao giờ đơn giản hơn | Giải pháp toàn diện | Không lo về chi phí

 

       Brochure      

Cloud Meeting là gì ?

CMeeting mang đến cho bạn những gì ?

 • Chuẩn âm thanh hội nghị HD

 • Hỗ trợ lên đến 15 điểm cầu đồng thời

 • Hội họp từ bất kỳ nơi nào

   

 • Họp qua mạng PSTN (cố định, di động)

Hãy chọn gói dịch vụ hội nghị phù hợp cho bạn

 • Express

  369,000đ

  / tháng
  (hợp đồng 1 năm)

  hoặc 429,000đ
  hợp đồng 3 tháng

  • Số điểm cầu: 3
  • Số phòng họp: 1
  • Tính năng tiêu chuẩn
 • Standard

  609,000đ

  / tháng
  (hợp đồng 1 năm)

  hoặc 709,000đ
  hợp đồng 3 tháng

  • Số điểm cầu: 5
  • Số phòng họp: 1
  • Tính năng tiêu chuẩn
 • Enterprise

  1,209,000đ

  / tháng
  (hợp đồng 1 năm)

  hoặc 1,409,000đ
  hợp đồng 3 tháng

  • Số điểm cầu: 10
  • Số phòng họp: 2
  • Tính năng tiêu chuẩn
 • Enterprise +

  1,809,000đ

  / tháng
  (hợp đồng 1 năm)

  hoặc 2,109,000đ
  hợp đồng 3 tháng

  • Số điểm cầu: 15
  • Số phòng họp: 2
  • Tính năng tiêu chuẩn
 • Đăng ký
 • Đăng ký
 • Đăng ký
 • Đăng ký

Bạn vẫn cần thêm thông tin hoặc yêu cầu khác ?

       Liên hệ tư vấn