CloudXCS – Bán hàng qua điện thoại (Telesales)

Giải pháp bán hàng qua điện thoại (Telesales)

Bán hàng qua điện thoại đến giai đoạn hiện tại vẫn là một trong nhưng kênh tương tác hiệu quả của các doanh nghiệp trong hoạt động quảng bá, bán hàng và Marketing sản phẩm. Không nằm ngoài xu thế này, giải pháp CloudXCS Telesales được nghiên cứu và phát triển đáp ứng nhu cầu khách hàng và thị trường.

Giải pháp bao gồm bộ công cụ hỗ trợ tích cực cho hoạt động gọi điện hàng loạt và ứng dụng công nghệ A.I giúp cho giải pháp trở nên thông minh, hiệu quả và nhanh chóng mang lại kết quả cho khách hàng.

 • outbound-cxcs

 • Outbound Campaigns

  Tính năng quản lý Bán hàng theo nhiều chiến dịch cho phép khách hàng khởi tạo và bố trí nhân sự, kịch bản, danh sách khách hàng một cách phù hợp và hiệu quả theo kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Voice Broadcasting (AutoCall)

  Bộ công cụ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hàng chục nghìn cuộc gọi trong cùng một thời điểm, thực hiện thông báo, nhắc nhỡ một nội dung cố định hoặc nội dung cá nhân hoá (ứng dụng công nghệ A.I) đến với hàng chục nghìn khách hàng. Mà trước đây điều này thì không thể hoàn tất nhanh chóng khi thực hiện thủ công với con người.

 • voice-broadcasting

 • Blended Inbound / Outbound

  Giải pháp kết hợp giữa CSKH và Telesales cho các doanh nghiệp có cả hai nhu cầu. Sự đồng bộ và tương tác dữ liệu thực với mỗi khách hàng được thể hiện rõ trên lịch sử tương tác, mang lại thông tin đầy đủ cho Tổng đài viên, để có cách thức, phương thức hỗ trợ một cách hiệu quả nhất.

 • Dialers

  Trình quay số là một trong các tính năng ưu việt đặc biệt cho hoạt động Telesales. CloudXCS Telesales đã và luôn hoàn thiện các trình quay số phục vụ cho mỗi nhu cầu thực tế của khách hàng (Manual Dialer, Auto Dialer, Predictive Dialer* …) tương ứng với mỗi trình quay số, khách hàng sẽ gia tăng tỷ lệ tiếp cận cũng như chốt đơn hàng thành công.

 • auto-dialer-cxcs

Được tin dùng bởi các thương hiệu nổi tiếng