Bảng giá dịch vụ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Khởi động sự chuyên nghiệp cho doanh nghiệp bạn ngay hôm nay

CloudXCS

3 tháng
12 tháng
Express
Express

479,000 đ

359,000 đ
 • Agent / tháng
  Agent / tháng
 • Tính năng tiêu chuẩn

  XCM

  CTI Pop-up


  XCS Contact Management (XCM)

  CTI Pop-up

  Ticket Management

  Solutions

  Dynamic list

  Call History

  Call Script

  Pause's reasons

  Wrap-up time


custom_ribbon
Standard
Standard

779,000 đ

659,000 đ
 • Agent / tháng
  Agent / tháng
 • Các tính năng gói express

  Realtime Monitor, Dashboard

  Customize dữ liệu XCM

  Tích hợp CRM/ERP, 3rd party app, Cloud services & API
  Bao gồm tính năng gói Express

  Realtime Monitor

  Dashboard

  Customize dữ liệu XCM

  IVR Report

  Tích hợp CRM/ERP, SaaS, API, 3rd App

  CSAT ($)


Enterprise
Enterprise

Liên hệ

Liên hệ
 • Agent / tháng
  Agent / tháng
 • Các tính năng gói express

  Trigger

  Automation (Preferred Agent, Skill-based routing…)


  Bao gồm tính năng gói Standard

  Triggers

  Queue Transfer

  Automation (Preferred Agent, Skill-based routing…)
CloudPBX

3 tháng
12 tháng
Starter
Starter

269,000 đ

219,000 đ
 • / tháng
  / tháng
 • Gói ≤ 5 máy nhánh
  Gói ≤ 5 máy nhánh
 • Bao gồm gói tính năng tiêu chuẩn của dịch vụ CloudPBX
  Bao gồm gói tính năng tiêu chuẩn của dịch vụ CloudPBX
Express
Express

379,000 đ

279,000 đ
 • / tháng
  / tháng
 • Gói ≤ 10 máy nhánh
  Gói ≤ 10 máy nhánh
 • Bao gồm gói tính năng tiêu chuẩn của dịch vụ CloudPBX
  Bao gồm gói tính năng tiêu chuẩn của dịch vụ CloudPBX
custom_ribbon
Standard
Standard

729,000 đ

529,000 đ
 • / tháng
  / tháng
 • Gói ≤ 20 máy nhánh
  Gói ≤ 20 máy nhánh
 • Bao gồm gói tính năng tiêu chuẩn của dịch vụ CloudPBX
  Bao gồm gói tính năng tiêu chuẩn của dịch vụ CloudPBX
Enterprise
Enterprise

Liên hệ

Liên hệ
 • / tháng
  / tháng
 • Gói ≤ 50 máy nhánh
  Gói ≤ 50 máy nhánh
 • Bao gồm gói tính năng tiêu chuẩn của dịch vụ CloudPBX
  Bao gồm gói tính năng tiêu chuẩn của dịch vụ CloudPBX
Enterprise
Enterprise+

Liên hệ

Liên hệ
 • / tháng
  / tháng
 • Gói 50 ~ 200 máy nhánh
  Gói 50 ~ 200 máy nhánh
 • Bao gồm gói tính năng tiêu chuẩn của dịch vụ CloudPBX
  Bao gồm gói tính năng tiêu chuẩn của dịch vụ CloudPBX